Reklamacje i zwroty

 Reklamacja

1) Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną w Biurze Obsługi Klienta.

2) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).

3) Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres:

BioOleo Cosmetics 91-465 Łódź ul. Zgierska 75/81/115

4) Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

5) Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy towar. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka dostarczona nie jest uszkodzona przez kuriera.

6) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep - w zależności od sposobu załatwienia reklamacji - odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji .

Zwrot

1) Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas BioOleo Cosmetics o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres 91-465 Łódź ul. Zgierska 75/81/115 lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@biooleo.pl)

3) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe